-  \ "" . -20, .  UR4ZWF 15.00

, ,  

 

  "":

07.30 3,627  UT5ZA

20.00 28,300  UT5ZA

21.00 145,550  UR0ZQ

  

flag7-m-anim.gif
 
UR0ZQ !!!
 
UT5ZC !!!
UT5ZD !!!
UX0ZAB !!!
                               
 73!!! GL!!! GDX!!!  

50.gif

US7ZM

http://youtu.be/ar3y9lYdpSI


UR5FEL
 http://youtu.be/-lTl9vxzse

 

__6.jpg

 


-
-
(U2C HAM NEWS)
ACARS
A I S
NAVTEX
Fax
C
-

?
.

Designed by:
Òàáëèöà ÷àñòîò

4209.5


Ìåñòî íàáëþäåíèÿ: Íèêîëàåâ
Äàòà íàáëþäåíèÿ: 1 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ìîäóëÿöèÿ: ÓÁÏ× (ðåæèì óçêîïîëîñíîãî áóêâîïå÷àòàíèÿ)
Ïðèíàäëåæíîñòü: ISTANBUL TURK RADYO
ISTANBUL TURK RADYO, TAIWAN NAVTEX
KIZIL DENIZ - ADEN KORFEZI - SOMALI
1. SOMALI ACIKLARI ADEN KORFEZINDE DENIZ HAYDUTLUGUNA KSLCSCMHZM GEMILERI TARAIDAN VHF KANAL 16 DAN CAGIR
YAPILAMAKTADIR.
SECURITE SECRITE SECURITE THIS IS NATO WARSHIP WITH MARITIME
AWARENESS CALL NATO WARSHIP ARE CONDUCTING SECURITY OPERATIONS
IN THIS AREA UNDER THE RECUEST OF UNITED NATIONS IF YOU OBSERVE
ANY SUSPICIOUSOR ILLEGAL ACTIVITY OR REQUIRE ANY ASSISTANCE PLEASANY WARSHIP ON CH 16 OR REPORT TO THE NATO SHIPPING CENTRE
FREE CALL NUNBER 00 44 1923 843 574
2- TICARI GEMILERIN KORSAN FAALIYETLERE KARSI KORUNMASI MAKSADI
ILE DENIZ GUVENLIK KARAKOL SAHASI (MSPA) TESIS EDILMISTIR KONUYA
ILISKIN ILSKIN BILGILER VE 24 SAAT ESASINA GORE FAALIYET GOSTEREN
TEMAS NOKTALARI ICIN WWW.NGA.MIL/PORTAL/SITE/MARITIME ADRESINDEKI
BROADCAST WARNINGS MENUSUNDE YER ALAN MARAD ADVISORIES TIPLI UYARI
MESAJLAR TAKIP EDILMELIDIR
DENIZCILERE DUYURULUR.
NNN

MA58
310930 LMT EKM2009
ISTANBUL TURK RADYO
NAVTEX DENIZCILERE 572/09 SAYILI BILDIRI
CANAKKLE BOG 026 23.5 DOGU NRA ISIKLI
SAMANDIRASI GECICI OLARAK SONMUSTUR.
DENIZCILERE DUYURULUR.
NNN

MA82
111831 LMT KASIM 09
ISTANBUL TURK RADYO
NAVTEX -DENIZCILERE 607/09 SAYILI BILDIRI
KARADENIZ
TOISA VIGILAND ISIMLI GKASIM 2009 TARIHINDEN IKINCI BIR
DUYURUYA KADAR ASAGIDA BELIRTILEN SAHA ICERISINDECALISMALAR
YAPACAKTIR. CALISMA GEMISINDEN ACIK GECILMESI

43 18 40 K 032 20 53 D
43 12 80 K 033 47 40 D
42 36 23 K 032 23 65 D
42 35 80 K 033 47 65 D
DENIZCILERE DUYURULUR.
NNN

MA91
161613 LMT KASIM 2009
ISTANBUL TURK RADYO
NAVTEX DENIZCILERE 616-09 SAYILI BILDIRI

KARADENIZ
1- 23-25 KASIM VE 30 KASIM - 04 ARALIK 2009 TARIHLERI ARASINDA
SAAT 0700 DAN 1100 A KADAR ASAGIDAKI SINIRLANMIS SAHA
ICERISINDE ATIS EGITIMI YAPILACAKTIR.

41 41.90K 032 15.17D
41 44.00K 032 20.83D
41 46.83K 032 20.83D
41 46.83K 032 14.83D
2- BU BILDIRI 04 ARALIK SAAT 1200 DA YURURLUKTEN
KALDIRILACAKTIR.
DENIZCIXSR.
NNN

MA96
ISTANBUL TURK RADYO
181420 LMT KASIM 2009
DENIZCILERE 633/09 SAYILI BILDIRI

ARMARA DENIZI

01 SUBAT 2010 TARIHINE KADAR ASAGIDAKI MEVKIILERI BIRLESTIREN
SAHA ICERSINDE, DESAJ BORU HATTI INSAA CALISMALARI YAPILACAKTIR.

40 31.15K 027 29.45D
40 31.10K 027 29.45D
40 31.10K 027 29.82D
40 31.12K 027 29.82D

DENIZCILERE DUYURULUR.
NNN

MA02
ISTANBUL TURK RADYO
DENIZCILERE 640 SAYILI BILDIRI

EGE DENIZI
KUSADASI LIMA ARALIK 2009 TARIHINE KADAR 37 51.81K 027 UHGWNE 37 52.35N 027 16 20 D MEVKILERINI BIRLESTIREN HAT UZERINDE DESARJ
BORU HATTI ONARIM CALISMALARI YAPILACAKTIR CALISMA SAHASINDAN ACIK
GECILMESI
DENIZCILERE DUYRULUR.
NNN

MA01
ISTANBUL TURK RADYO
DENIZCILERE 641 SAYILI BILDIRI

MAMAA1) 21 KASIM 09 -20 SUBAT 2010 TATRIHLERI ARASINDA SAAT 06.00 DAN
23.59GIDAKI MEVKILERIN ICERSINDE KALAN SAHADA ATIS
EGTIMI YAPILACAKTIR.

40 33 00 K 026 81 00 D
40 34 00 K 026 53 00 D
40 32 40 K 026 57 00 D
40 30 40 K 026 52 00 D
2) BU BILDIRI 21 SUBAT 2010 SAAT 01.00 DA YURURLUKTEN KALDIRILACAKTIR
DENIZCILERE DUYRULUR.
NNN

MA04
201743 UTKASLCSMHYMYWZOWPAFSY 645 SAYILI BILDIRI

EGE DENIZI
AAIDA BELIRTILEN SAHALAR ICINHA GOSTERILMEYEN SEYRE TEHLIK
ELI BALIK CIFTLIKLERI MEVCUTTUR
SAHA:1 ENLEMLER 37 1 K 37 19 00 K
027 20 00 D 27 33 0 D
SAHA-2
ENLEMLER
37 07 00 K 37 12 0 K
027 22 00 D 27 32 00 D
DENIZCILERE DUYRULUR.
NNN

MA06
231333LMT KAS 09
DENIZCILERE 650/09 SAYILI BILDIRI
MARMARA DENIZI
1)03.04 ARALIK 2009 HLRINDE SAAT 07.00 DAN 16.00,A KADAR ASAGIDA
KI SIM ICINDE ATIS EGITIMI YAPILACAKTIR.

LT-D5 NUMARALI SAHA

40 38.00 K 028 07.00 D
40 29.50 K 028 31.00 D
40 28.50 K 028 40.00 D
40 25.00 K 028 39.00 D
40 26.00 K 028 16.00 D
40 32.00 K 028.01.00 D

2) BU BILDIRI 04 ARALIK 2009 SAAT 17.00 DA YURURLUKTEN KALDIRILACAKTI

DENIZCILERE DUYURULUR
NNN

MA07
231336 LMT KASIM 09
DENIZCILERE 649/09 SAYILI BILDIRI

AKDENIZ
1) 02.03 VE 07 ARALIK 2009 TARIHLERINDE SAAT 0700 DAN 1730 A KADAR
ASAGIDAKI SINIRLANMIS SAHA ICINDE ATIS EGITIMI YAPILACAKTIR

35 10.55K 032 53.50D
35 11.00K 032 54.50D
35 14.50K 032 55.0
35 16.00K 032 54.50D
35 12.00K 032 47.50D
35 1UKW TPMTPD

2) BU BILDIRI 07 ARALIK 2009 SAAT 1800 DA YURURLUKTEN KALDIRILACAKTIR
DENIZCILERE DUYURULUR.
NNN

MA08
231340 LMT KASIM 09
DENZCLERE 651/09 SAYILI BILDIRI

ISTANBUL BOGAZI KUZEY GIRISI

1) 07-11 ARALK 2HYFDSPYFMYJFJ 0900 DAN 1630 A KADAR
41 13.23K 029 12.28D VE 41 12.00K 029 07.00D MEVKILERI MERKEZ
OLMAK UZERE 1 MIL YARICAPLI SAHALAR ICERISINDE HELIKOPTER EGITIMI
YAPILACAKTIR

2) BU BILDIRI 11 ARALIK 2009 SAAT 1700 DA YURURLUKTEN KALDIRILACAKTIR
DENIZCILERE DUYURULUR.
NNN

MA12
261212 LMT KASIM 2009
ISTANBUL TURK RADYO
NAVTEX DENIZCILERE 658/09 SAYILI BILDIRI
26 KASIM 2009 ITIBARIYLE TURKIYE SAHILLERINDEKI ARIZQYNYIMCILARI ASAGIDADIR
BOLGE ISIM MEVKII
--------- ------------- -------------
KARADENIZ
SAMSUN SIS DUDUWBE QI YP K 036 21 40 D
CANAKKALE BOGAZI
KEPEZ
NARA KEPEZ ISIKLI SAMANDIRA RACON (K) 40 05 40K 026 21 40D
NARA ISIKLI SAMANDIRA RACON (N) 40 11 90K 026 23 60D
EGE DENIZI
DIKILI DIKILI MENDIREK FENERI 39 04 20 K 026 53 20 D
IZMIR KORFEZI VIKCI LIMANI FENERI 38 21 90K 026 46 40D
TRUNC TELEKOM 2 NUMARALI ISARET SAMANDIRASI 36 45 55K 028 15 07D

AKDENIZ
ISDEMIR KUZEY TALI MENDIREKI36 43 60 K 036 11 20 D
DENIZCILERE DUYURULUR.

NN

Äîáàâèë: UR5ZRL
: 2009-11-30 22:54:51    : 1956
Powered by Sigsiu.NET