НОВИНИ СУДОВОЇ СПРАВИ РАДІОАМАТОРІВ ПРОТИ ЛРУ
Написал Андрей UT5ZA   
18.05.2019

 
Коллеги!
Многие часто задают вопросы о состоянии идущих судебных разбирательств. Вся инфо оперативно размещается в рефлекторе КР. В связи с тем, что опять активизировалась одиозная публика на известных лже площадках, пошло опять вранье и инсинуации, поэтому включаем контр.батарейную работу и,как видно из ухвалы, представитель ЛРУ в суд не является, судебные решения годами не исполняет, что привело к затягиванию процесса. Тем не менее, все тяжбы медленно, но уверенно приближаются к окончанию.
 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81708497
 
 

 

Продожується судова справа радіоаматорів проти ЛРУ. У зв'язку з тим, що ЛРУ досі не віконані вімоги по судовому рішеннь від 06 лютого 2018 р. про забезпечення доказів, Солом'янський районний суд м. Києва своїм рішенням від 14 травня 2018 р. ухвалив витребувати від ЛРУ:
- належним чином завірену копію Статуту ЛРУ в редакції від 29-30 серпня 2015 року (Протокол №1-15 від 29-30 серпня 2015 року);
- у письмовому вигляді відомості щодо сплати членських внесків, які надходили до ГО ЛРУ від обласних відділень ЛРУ в 2013 - 2015 роках, з розбивкою по роках та обласних відділенням ЛРУ:
- витяги з банківських рахунків громадської організації «Ліга радіоаматорів України» за 2013-2015 роки про надходження членських внесків членів ТО ЛРУ;
- належним чином завірені копії протоколів загальних зборів перелічених вище обласних відділень ЛРУ про обрання делегатів на Конференцію ЛРУ яка відбулась 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області;
- належним чином завірені копії довіреностей за якими в роботі Конференції ЛРУ, яка відбулась 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області, у якій приймали участь інші особи замість обраних загальними зборами обласних відділень ЛРУ делегатів, голів Рад обласних відділень ЛРУ, віце-президентів та інших осіб, які за Статутом мали право приймати участь у роботі вказаної Конференції;
- у письмовому вигляді відомості про кількість членів ЛРУ в перелічених вище обласних відділеннях ЛРУ в 2013 - 2015 роках з розбивкою по рокам та обласним відділенням ЛРУ;
- належним чином завірену копію протоколу Ради ГО ЛРУ про дату, місце проведення, порядок денний та регламент роботи Конференції ЛРУ, яка відбулась 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області;
- у письмовому вигляді відомості про те коли, де, в якому засобі інформації доведено до відома членів ЛРУ інформація про дату, місце проведення, порядок денний та регламент роботи Конференції ЛРУ, яка відбулась 6-7 вересня 2014 року в смт. Затока Одеської області з долученням належним чином завіреної копії такої інформації;
- копію реєстраційної справи юридичної особи - Громадської організації «Ліга радіоаматорів України».

 

Посилання на документ http://reyestr.court.gov.ua/Review/81708497